La caduta < Mostra di pittura > Nadia Ioan @ Accademia di Romania, Rome [13 settembre]

La caduta < Mostra di pittura > Nadia Ioan


96
13
settembre
18:30 - 01:00

 Pagina di evento
Accademia di Romania
Valle Giulia, Piazza José de San Martin, 00197 Roma
Nadia Ioan
La caduta
Mostra di pittura

La mostra è visitabile su prenotazione: 06.320.15.94.
Roma, Accademia di Romania, 13 – 30 settembre 2017

Mercoledì 13 settembre 2017, alle ore 18:30, all’Accademia di Romania sarà inaugurata la mostra di pittura La caduta, esposizione personale dell’artista Nadia Ioan. La mostra gode del sostegno dell’Istituto Culturale Romeno.
La mostra crea un parallelo visivo tra “la caduta/il decadimento” del mondo contemporaneo (almeno a livello percettivo) e la caduta dell’Impero romano. Le tendenze politiche nazionaliste, le tensioni sociali, le migrazioni, i problemi economici del mondo contemporaneo hanno determinato l’artista a riflettere sul periodo della “caduta dell’Impero romano”. Per Nadia Ioan, caduta implica automaticamente anche decadimento, poiché sempre riferita anche alla spiritualità.
Sensibile al mondo che la circonda, l’artista crea tuttavia sempre con lo sguardo rivolto verso l’interno, cercando di riprodurre nella pittura quel che è “scritto nell’animo” (Platone). Lavora a queste opere da quattro anni, da quando il sentimento acuto della caduta del mondo l’ha fatta sentire l’urgenza di incarnarsi sulla tela. Negli ultimi anni, sin quando ha cominciato a fare i primi schizzi, Nadia Ioan è rimasta profondamente colpita dalla perdita dei valori, dal mutamento degli insegnamenti morali, dai rapporti tesi tra gli esseri umani, dal venir meno dell’idea di individuo a favore dell’idea di gruppo, dal fatto che l’amicizia e la collegialità hanno cambiato significato, trasformandosi in relazioni basate sull’interesse. Come individuo, non conti più nulla. L’individuo è emarginato, soprattutto se è un individuo di pregio. O forse è proprio questo il motivo! L’artista pensa che ciò accada perché l’asticella del valore è scesa molto in basso, percependo tutto come una caduta dai valori standard universali!
Il momento catturato su tela è un’istantanea della caduta, in un punto imprecisato tra cielo e terra. La caduta dei corpi può essere percepita anche come un fluttuare, uno stato che suggerisce quanto gli esseri umani siano alla deriva: non sanno dove stanno cadendo. L’oppressione sotto la quale vivono i personaggi deriva dal sentimento di incertezza. E il nero è lo spazio dell’incertezza, dell’ignoto.
Nadia Ioan non ha tralasciato il fatto che, nell’immaginario collettivo, il nudo in movimento/caduta ha un impatto forte. I nudi in caduta, realtà immaginate, sono più importanti della realtà naturale. Ecco perché tutto è esagerato ed eccentrico, a cominciare dalle proporzioni dei corpi, allungati o robusti, sinuosi o diritti, immateriali, in movimento, sonori, tattili, erotici. I nudi hanno una forza visiva straordinaria, che permette di imprimere veridicità all’effetto della caduta, manipolandoli su strutture compositive adeguate al movimento.

Nadia Ioan è artista visivo, dottore in belle arti dell’Università Nazionale d’Arte di Bucarest, specialista nella conservazione dei beni artistici, curatore. È membra dell’Unione degli Artisti Visivi della Romania. Espone regolarmente le proprie opere in mostre personali, a cominciare dal 1978, presentate in Romania e all’estero (tra cui Parigi, Venezia, Geldrop – Olanda, Barbizon – Francia, Viena e Colonia, in Germania); ha preso parte a numerose mostre annuali, in particolare a quelle presentate in patria o all’estero dall’Unione degli Artisti Visivi della Romania, ai principali saloni d’arte. Sono numerose le sue opere che fanno parte di importanti collezioni private.
All’Accademia di Romania, la mostra La Caduta resterà aperta fino al 30 settembre 2017.

Miercuri, 13 septembrie 2017, la orele 18:30, la Accademia di Romania va avea loc vernisajul expoziției de pictură La caduta / Căderea, expoziție personală a artistei Nadia Ioan. Evenimentul se bucură de susținerea Institutului Cultural Român.
Expoziția face o paralelă vizuală între “căderea/decăderea” lumii contemporane (cel puțin la nivel perceptual) și căderea Imperiului roman, încercând să reflecte marile probleme ale lumii contemporane: tendințele politice naționaliste, tensiunile sociale, migrația, problemele economice ale lumii contemporane au dus-o cu gândul pe artista la perioada “căderii imperiului roman”.
Căderea, pentru artistă, implică automat și decăderea, pentru că se raportează întotdeauna la spiritualitate. Sensibilă la lumea înconjurătoare, aceasta creează cu privirea spre interior, încercând să reproducă în pictură ceea ce stă „scris pe suflet” (Platon). La aceste picturi, Nadia Ioan lucrează de patru ani, de când sentimentul acut de cădere al lumii trebuia să se întrupeze pe pânză. Momentul surprins pe pânză este un stop-cadru al căderii, undeva între cer și pământ. Căderea corpurilor poate fi percepută și ca plutire, stare care sugerează că oamenii sunt în derivă, nu știu unde cad. Apăsarea sub care trăiesc personajele vine din sentimentul de incertitudine. Iar negrul este spațiul incertitudinii, necunoscutul.
Pentru artiști, misterul este o a doua existență sau un non-adevăr opus adevărului existenței. Corpul uman este instrumentul intim de cercetare a lumii învăluite în mister, fiind, de asemenea, o sursă inepuizabilă de inspirație și de efecte pentru toate tipurile de expresii plastice. Nudurile în cădere, realități imaginate, sunt mai importante decât naturalul, motiv pentru care totul este exagerat și excentric: începând cu proporțiile trupurilor, alungite sau robuste, sinuoase sau drepte, imateriale, mișcătoare, sonore, tactile, erotice. Nudurile au o forță vizuală extraordinară, permițându-i artistei, folosindu-se pe structuri compoziționale adecvate mișcării, să dea veridicitate efectului de cădere.
„A fost nevoie ca barbarii să distrugă Imperiul roman pentru ca Europa să se poată naște” – afirma Emil Cioran; Nadia Ioan se întreabă dacă nu cumva contextul socio-politic și migrațiile de astăzi nu vor duce la prăbușirea Europei. Neliniștile sale legate de contextul internațional actual și de decăderea morală a lumii contemporane se materializează vizual în tema expoziției: CĂDEREA.
Nadia Ioan este artist plastic, doctor în arte vizuale al Universității Naționale de Artă București, specialist în conservare, curator. Este membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Și-a prezentat creațiile în numeroase expoziții personale, începând cu anul 1978, atât în țară, cât și în străinătate (Paris, Veneția, Geldrop – Olanda, Barbizon – Franța, Viena, Köln); a participat, de asemenea, la majoritatea expozițiilor anuale, republicane, la saloane din țară și de peste hotare (organizate de UAP). Deține lucrări în importante colecții particulare.
Expoziția Căderea va rămâne deschisă la Accademia di Romania până pe 30 septembrie 2017.
Discussione
image
Solo gli utenti registrati possono lasciare commenti.
Effettua una veloce registrazione o autorizzazione.

Eventi più atteso in Roma :

Mostra: Hokusai. Sulle orme del maestro. 14/10 - Doppio turno
Museo dell'Ara Pacis
Accesso Gratuito Musei Vaticani
Viale Vaticano, 00192 Roma RM, Italia
Porte Aperte Ai Musei Vaticani
Bellezze di Roma
Cacio e Pepe Festival - Roma
Roma, Lazio, Italy
Tour di Roma in Tram anni 20
Roma, Lazio, Italy
Hokusai: Sulle orme del maestro (mostra)
Via dell'Ara Pacis, 00186 Roma RM, Italia
Cacio e Pepe Festival
Eataly
Tutto Verdone
Salotto Cinema
Gli eventi più popolare nel tuo newsfeed!